Styrelse

Stéfanie Feldmann, ordförande

Att investera i barn och unga är investeringar som alltid är lönsamma. Att ställa krav på unga ledare idag utan att ge redskap är inte rätt. Vi behöver hjälpas åt att sätta mer ljus på de goda förebilderna och krafterna i samhället.

Lennart Malmbjer, kassör

Jag har varit verksam som chef och ledare inom bank- och finansbranschen i över 30 år. Att vara den som ”går före” har alltid varit en ledstjärna för mig. Jag får energi av kontakten med andra människor och gör alltid ett försök att lyfta människor till en högre mental nivå i såväl arbetslivet som på den personliga arenan. Livet består i bästa fall av ca 30000 dagar och det är viktigt att ta vara på alla dagar på bästa sätt. Man kan spara pengar men aldrig tid!

Terése Gunnarsdotter Bergström, sekreterare

Barn och ungdomar är det viktigaste vi har – de är vår nutid och de är vår framtid. Att ha en plats i styrelsen känns privilegierat. Med min yrkesbakgrund inom kommunikation och engagemang i styrelser för såväl förskola och skola  genom båda mina nu vuxna barn och en önskan om att stärka ungdomar för den framtid de står redo att möta så känns Föreningen Förebild helt rätt. Att få vara en del av att lyfta ungdomar och unga vuxna genom vår ledarskapsutbildning och föra över erfarenhet och kunskap från en generation till en annan känns mer angeläget än någonsin. 

Lars Wetterberg, ledamot

Min professionella karriär började för 40 år sedan med arbete inom barnpsykiatrin och socialtjänsten där jag mötte och arbetade med unga utsatta människor. Att nu efter många år som HRdirektör inom näringslivet få återvända till ett område som alltid engagerat mig ser jag som ett mycket meningsfullt sätt att använda min energi och mitt samhällsengagemang. Genom att ha utbildat och coachat chefer/ledare på alla nivåer har jag på nära håll upplevt det stora och ofta avgörande värdet av goda förebilder och gott ledarskap!

GÅ-FÖRE! handlar om att stärka förutsättningarna för unga, att vara goda förebilder för andra, att med nya kunskaper och insikter kunna gå före och visa positivt ledarskap

Att investera i barn och unga är en investering som alltid är lönsam, med kunskap följer ansvar och med visad respekt följer trygghet att vara god förebild för andra

Ingemar Queckfeldt, ledamot

 

Kristoffer Alm, ledamot

Proaktivt arbete för en bättre morgondag, är något jag brinner för. Att vara med och bidra till att stärka och utveckla unga personers självkänsla och mod ser jag som en viktig och givande del i det proaktiva arbetet. Att stötta och lyssna på en ung person är en investering för oss alla.

Louise Wester, ledamot

Vi vuxna kan inte ställa krav utan att ge ungdomar verktyg. Vi har ett ansvar att med värme och finurlighet vara förebilder och hänga med i vad som händer i ungas värld. Att engagera mig, dela med mig av min kunskap och finnas som tillgång för ungdomar känns som en självklarhet. Att få förtroendet och få vara med i deras värld är en gåva. 

Föreningen Förebild

c/o Feldmann
Astrakanvägen 10
224 56 Lund

telefon

0730-56 63 74

 

 

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till fotograf Jan Nordén som bidragit till föreningen Förebild med fotografering. 

Föreningen Förebild är en ideell organisation med bas i Lund som verkar för att stärka skyddsfaktorer kring barn, ungdomar och unga vuxna. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.