Styrelse

Stefan Svensson, ordförande

Förebilder visar vägen!
Det har jag som förenings- och verksamhetsutvecklare sett på nära håll i både föreningsliv och näringsliv. Förebilder som stärker, visar mod och civilkurage med värderingar som stärker både enskilda individer och samhälle.  De finns och de behöver uppmärksammas, de behöver synliggöras och deras berättelser behöver höras mer för att inspirera och motivera tidigt. Här finns det riktigt stora vinsterna både för enskilda individer och för samhället i stort.

Lars Wetterberg, ledamot

Min professionella karriär började för 40 år sedan med arbete inom barnpsykiatrin och socialtjänsten där jag mötte och arbetade med unga utsatta människor. Att nu efter många år som HRdirektör inom näringslivet få återvända till ett område som alltid engagerat mig ser jag som ett mycket meningsfullt sätt att använda min energi och mitt samhällsengagemang. Genom att ha utbildat och coachat chefer/ledare på alla nivåer har jag på nära håll upplevt det stora och ofta avgörande värdet av goda förebilder och gott ledarskap!

GÅ-FÖRE! handlar om att stärka förutsättningarna för unga, att vara goda förebilder för andra, att med nya kunskaper och insikter kunna gå före och visa positivt ledarskap

Att investera i barn och unga är en investering som alltid är lönsam, med kunskap följer ansvar och med visad respekt följer trygghet att vara god förebild för andra

Stéfanie Feldmann, ledamot och grundare av föreningen Förebild

Att investera i barn och unga är investeringar som alltid är lönsamma. Att ställa krav på unga ledare idag utan att ge redskap är inte rätt. Vi behöver hjälpas åt att sätta mer ljus på de goda förebilderna och krafterna i samhället.

Freja Davidsson Bremborg, ledamot

Föreningen Förebild

c/o Feldmann
Astrakanvägen 10
224 56 Lund

telefon

0705-72 04 85‬

 

 

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till fotograf Jan Nordén som bidragit till föreningen Förebild med fotografering av Lars och Stéfanie. Bilden på Stefan är tagen av Kristina Stand Larsson. Frejas bild är privat.

Föreningen Förebild är en ideell organisation med bas i Lund som verkar för att stärka skyddsfaktorer kring barn, ungdomar och unga vuxna. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.