Gå-före!

GÅ-FÖRE! är en ledarskapsutbildning för dig som är ung och leder andra unga och/eller barn. Utbildningen vänder sig till ledare i åldrarna 18 – 30 år som är engagerad i en förening med bas i Skåne. Du kanske är fotbollstränare eller styrelseledamot i en scoutförening? Kanske är du aktiv i en barnrättsorganisation eller allmänt nyfiken på ledarskapsfrågor?

Nytt från 2018 är att det finns ett antal platser för icke föreningsaktiva personer också!

Föreläsningarna hålls av noga utvalda förebilder som alla anses vara experter inom respektive område. Under träffarna varvas föreläsningar med diskussioner och övningar. Vid träffarna serveras mat och skrivmaterial finns på plats. Alla träffar sker i Lund. Efter utbildningen får du som deltagare ett intyg/diplom som specificerar de olika momenten.

Värdet av en utbildningsplats uppgår till 12 000 kr, men tack vare generöst stöd från Skåneidrotten, Sparbanksstiftelsen Finn och Euro Finans är utbildningen kostnadsfri för samtliga deltagare. Totalt finns det 25 utbildningsplatser.

Ledarskapsutbildning

Nästa utbildningstillfälle kommer till hösten 2019, men nedan kan du se hur utbildningen som pågår just nu ser ut.

Varmt välkommen att höra av dig redan nu om du är intresserad av att gå till hösten.

Program

LÖRdag 2 FEB
kl. 13-15
Lennart Malmbjer
LENNART MALMBJER - ATT VARA FÖREBILD

Mitt föredrag handlar om att påvisa vikten för en ledare att vara en ”Förebild” för såväl de man leder som alla andra man kommer i kontakt med i vardagen. Alla människor är VD i sina egna liv och vi kan kalla det företaget ”Jag AB”. Varför inte jobba med värdegrunden i det bolaget och öka på varumärket så mycket som möjligt?

Onsdag 13 FEB
kl. 17.30 - 20.30
Albin Tingsvall
Albin Tingsvall, Öppen Föreläsning

Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter från idrotten och psykologin och hoppas kunna hjälpa unga ledare i deras viktiga arbete

Albin Tingsvall, ambassadör för Förebild, psykolog och fd. elithandbollsspelare, författare till boken ”Allt jag förlorade genom att vinna”.

TISDAG 26 FEB
kl. 17.30 - 20.30
Marco Vega
MARCO VEGA - Inkluderande ledarskap, Öppen Föreläsning

– Hur kan min förening konkret arbeta med inkludering?
– Hur kan min förening bidra till en positiv utvecklingsmiljö för barn och unga?
– Hur kan min förening konkret och tydligt arbeta mot mobbing och diskriminering?

Föreningslivet är en betydande arena för ungas engagemang och identitetsutveckling. Det är också en oerhört viktig uppfostringsmiljö och en social mötesplats, där barn lär sig att hantera sociala relationer och koder. Eftersom föreningslivet har en stor påverkansmöjlighet är det viktigt att hela föreningsrörelsen tar sitt ansvar och erbjuder en positiv utvecklingsmiljö och det är detta som utbildningen kommer handla om, dvs. inkludering, mobbing och diskriminering, trygghet och identitet.

Tisdag 12 MAR
kl. 17.30 - 20.30
Tomas Axnér
Tomas Axnér - Det personliga ledarskapet

– Att vara ledare – vad innebär det för mig?
– Hur kan just jag vara en bra förebild och en god ledare?
– På vilket sätt påverkar min personlighet mitt ledarskap?

I 7 år har jag varit huvudtränare för LUGI:s Herrar A och förbundskapten för Sveriges yngsta landslag på pojksidan. Jag har även ett förflutet som spelare både i den svenska elitserien och den tyska Bundesligan. Sedan 2009 jobbar jag som kommentator på TV4.

”Jag brinner verkligen för personlig utveckling och ledarskapsfrågor generellt. Jag ser verkligen fram emot att få chansen att prata inför och med unga ledare.”

Tisdag 26 MAR
kl. 17.30 - 20.30
Stefan Svensson
Stefan Svensson - Vinnande evenemang och värdskap i världsklass

– Vad kännetecknar ett vinnande evenemang?
– Hur skapar jag ett vinnande evenemang genom att arbeta med värdskap, service och organisation?

De senaste 20 åren har jag jobbat med evenemang, försäljning och marknadskommunikation. Jag har även spelat fotboll på elitnivå.

Efter min aktiva karriär har jag ideellt varit ungdomstränare. Varje dag möter jag ungdomar som kommer till idrottsplatsen för att lära sig mer om fotboll, men även för att träffa sina vänner. Detta ger enormt mycket tillbaka till mig. Jag ser fram mot att få vara en del av er utveckling mot att bli ännu bättre ledare.

Tisdag 9 APR
kl. 17.30 - 21.00
Annica Gilbertsson
Annica Gilbertsson - Energy management

– Varför är det viktigt att du som ledare värderar din egen energi?
– Vad kan man jobba med för att skapa positiv energi i sig själv och i en arbetsgrupp?

Jag heter Annica Gilbertsson och det är jag som har grundat EnergyManagement. EnergyManagement handlar om konsten att skaffa vanor som skapar positiv energi och som gynnar både våra prestationer och vårt välbefinnande.

Jag ser mycket fram emot vår workshop tillsammans! Där kommer jag att skicka med er insikter, kunskap och verktyg som har med er energi att göra och som ni kommer att ha nytta av i både privatliv och arbetsliv och i er roll som ledare.

Tisdag 23 APR
kl. 17.30 - 20.30
Paul Übelacker
Paul Übelacker - Ledarskap & Feedback

– Varför är feedback viktigt?
– På vilket sätt kan jag som ledare ge konstruktiv feedback?

En utmaning med att ge feedback, är svårigheten att ge feedback på beteendenivå. I denna utbildning är utvecklingsmålet att ledaren blir skickligare på att ge konstruktiv feedback på det en individ gör eller säger.

Tisdag 7 Maj
kl. 17.30 - 20.30
Johan Pellas
Johan Pellas - Lär dig samspela med media

En bra relation med media är betydelsefull. Men hur gör man vid en intervju?
I den här föreläsningen får du värdefulla kunskaper kring hur media jobbar, och hur du bäst kan agera för att nå ut med ditt budskap. Vi varvar teori med praktik, med målet att skapa en trygg plattform i dina framtida kontakter, oavsett om det är tidningar, radio eller TV.

Johan har en spännande mix av erfarenheter, efter många år som journalist inom skrivande press, radio, TV. Han är även en anlitad kommunikatör inom näringslivet, samt att han varit verksam inom idrotten på olika plan, allt från gräsrotsnivå till stora evenemang som Vasaloppet och olympiska spel.

Tisdag 21 Maj
kl. 17.30 - 20.30
Magnus Björn-Bentzén
Magnus Björn-Bentzén - Du är vad du postar

– Hur lyckas du med din närvaro på sociala medier?
– Varför behövs en policy, styrdokument och en kanalägare?
– Vem är du på sociala medier?

I mitt arbete som polis har ungdomsfrågor alltid stått i fokus. Ungdomar är i stort behov av vägledning, att känna sig viktiga och bekräftade. Unga ledare som leder unga med hjälp av en driven och engagerad förening. En given succé. Självklart ville jag vara med och ge något från min erfarenhetsbank samt dela med mig av mina kunskaper i konsten att hantera sociala medier.

Tisdag 4 Jun
kl. 17.30
Avslutning & Utvärdering

Festlig avslutning med middag och diplomutdelning för dig som deltagit i årets utbildning, med möjlighet att ta med en förebild i ditt liv, någon som betyder extra mycket.