FÖRENINGEN Förebild

Vi utbildar
unga ledare

GÅ FÖRE!

En ledarskapsutbildning för dig som är ung och leder andra unga och/eller barn. Utbildningen vänder sig till ledare i åldrarna 18-30 år som är engagerad i en förening eller på ett företag med bas i Skåne. Du kanske är fotbollstränare eller styrelseledamot i en scoutförening? Kanske har du fått din första chefsroll och vill utveckla ditt personliga ledarskap? Kanske är du aktiv i en barnrättsorganisation eller allmänt nyfiken på ledarskapsfrågor? Vi har också ett antal platser för icke föreningsaktiva personer!

Du gör din intresseanmälan här.

Mer energi, mindre stress och bättre resultat!

Föreningen Förebild, tillsammans med EnergyManagement och med stöd av Sparbanksstiftelsen Finn, planerar en inspirerande föreläsning för att ge fler unga och andra intresserade kunskap, idéer och konkreta redskap för att ta sin hälsa och energi ett steg vidare. Detta för att bidra till långsiktig hållbarhet, välmående och goda prestationer – i den vanliga vardagen och i utmanande tider.

Föreläsningen passar alla åldrar och är ni en stor arbetsgivare eller organisation kan vi skräddarsy en föreläsning just för er.

Är du intresserad kontakt oss på info@forebild.se.

Hälsa, energi och hållbarhet

Ur innehållet:

  • Hur humor gör dig smartare, ger bättre studieresultat och bidrar till mer flyt på arbetsplatsen.
  • Om att styra riktningen på sina tankar för bättre måluppfyllelse, problemlösningsförmåga och mer energi. 

Våra ambassadörer

Linus Törnblad

Höjdhoppare. Föreläsare om psykisk ohälsa.
Linus är uppskattad för sitt mod att prata om psykisk ohälsa och hans föreläsning Vägen tillbaka lämnar ingen oberörd.

Ewa-Gun Westford

Presstalesperson polisregion Syd, författare och föreläsare. Ewa-Gun har en förmåga att förena tydlighet med värme i samhällets mest utsatta situationer.

Freja Davidsson Bremborg

Karnevalsgeneral. VD för Lunicore.
Inspiratör för sin erfarenhet att stärka studentspexen i Lund genom att leda med humor.

Albin Tingsvall

Före detta elithandbollsspelare. Psykolog, föreläsare och författare till boken Allt jag förlorade genom att vinna. Med värme och akademisk precision föreläser Albin om vikten av person eller prestation.

antal år

föreläsningar

deltagare

företag och föreningar

Vi stärker unga ledare!

  • Vi är inne på vårt sjätte år som registrerad förening.
  • Vår ledarskapsutbildning Gå Före har genomförts 6 gånger.
  • Vi har stärkt över hundra ungdomar och unga vuxna från 54 olika företag och föreningar.
  • Tomas Axnér, Paul Übelacker, Eva-Gun Westford, Johan Pellas, Cecilia Nebel och Marco Vega är några av de drygt 20 föreläsare vi anlitat för vår utbildning Gå Före! eller för andra evenemang.
  • Vi har haft flera öppna föreläsningar där bland annat Linus Thörnblad, Albin Tingsvall och Eva-Gun Westford dragit stor publik.
  • Vi stöttar och stärker de tre stora gymnasieskolornas spex-ensembler genom vår satsning Att leda med humor tillsammans med bland andra Louise Wester och Freja Davidsson Bremborg.

Att leda med humor

Vår helt unika satsning där vi tillsammans med Louise Wester, Ritande Mamman, och med stöd från Sparbanken Skåne stöttar och stärker studentspexarna från Katedralskolan, Spyken och Polhemskolan.

Hållbara spextraditioner!

”I flera år har vi stärkt gymnasiespexens ledningsgrupper och fått förtroendet att vara bollplank i olika utmanande frågor.”

– Stefanie Feldman, ordf Föreningen Förebild

”Jag har fått redskap för livet. Önskar att alla fick möjligehet att gå ert program.

”Tack för en fantastisk resa! Fortsätt ert viktiga arbete och gör världen till en bättre plats.”

”Ett guldkorn till ambassadör och en fantastisk förebild, Linus Thörnblad. Stress och psykisk ohälsa är ett ämne som angår alla. Tillsammans gör vi skillnad!

Våra värdefulla samarbetspartners

Vill du också bli en förebild? Kontakta oss så löser vi det.

Vill du också GÅ FÖRE?

Föreningen Förebild

c/o Feldmann
Astrakanvägen 10
224 56 Lund

telefon

0730-56 63 74

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Förebild är en ideell organisation med bas i Lund som verkar för att stärka skyddsfaktorer kring barn, ungdomar och unga vuxna. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.