Styrelse

Stéfanie Feldmann

Ordförande

Att investera i barn och unga är investeringar som alltid är lönsamma. Att ställa krav på unga ledare idag utan att ge redskap är inte rätt. Vi behöver hjälpas åt att sätta mer ljus på de goda förebilderna och krafterna i samhället.

Kristoffer Alm

Ledamot Förebild

Proaktivt arbete för en bättre morgondag, är något jag brinner för. Att vara med och bidra till att stärka och utveckla unga personers självkänsla och mod ser jag som en viktig och givande del i det proaktiva arbetet. Att stötta och lyssna på en ung person är en investering för oss alla.

Lennart Malmbjer

Kassör

Jag har varit verksam som chef och ledare inom bank- och finansbranschen i över 30 år. Att vara den som ”går före” har alltid varit en ledstjärna för mig. Jag får energi av kontakten med andra människor och gör alltid ett försök att lyfta människor till en högre mental nivå i såväl arbetslivet som på den personliga arenan. Livet består i bästa fall av ca 30000 dagar och det är viktigt att ta vara på alla dagar på bästa sätt. Man kan spara pengar men aldrig tid!

Lars Wetterberg

Ledamot Förebild

Min professionella karriär började för 40 år sedan med arbete inom barnpsykiatrin och socialtjänsten där jag mötte och arbetade med unga utsatta människor. Att nu efter många år som HRdirektör inom näringslivet få återvända till ett område som alltid engagerat mig ser jag som ett mycket meningsfullt sätt att använda min energi och mitt samhällsengagemang. Genom att ha utbildat och coachat chefer/ledare på alla nivåer har jag på nära håll upplevt det stora och ofta avgörande värdet av goda förebilder och gott ledarskap!

 
GÅ-FÖRE! handlar om att stärka förutsättningarna för unga, att vara goda förebilder för andra, att med nya kunskaper och insikter kunna gå före och visa positivt ledarskap

 
Att investera i barn och unga är en investering som alltid är lönsam, med kunskap följer ansvar och med visad respekt följer trygghet att vara god förebild för andra

Ingemar Queckfeldt

Ledamot Förebild

Magnus Björn-Bentzén

Ledamot Förebild

I mitt arbete som polis har ungdomsfrågor alltid stått i fokus. Ungdomar är i stort behov av vägledning, att känna sig viktiga och bekräftade. Unga ledare som leder unga med hjälp av en driven och engagerad förening. En given succé. Självklart ville jag vara med och ge något från min erfarenhetsbank samt dela med mig av mina kunskaper i konsten att hantera sociala medier.

Terese Gunnarsdotter

Sekreterare

Barn och ungdomar är det viktigaste vi har - de är vår nutid och de är vår framtid. Att få en plats i styrelsen känns privilegierat. Med min yrkesbakgrund inom kommunikation och engagemang i styrelser för såväl förskola och skola genom båda mina nu vuxna barn tror jag att jag kompletterar ett redan unikt gäng i styrelsen.

Vi vill rikta ett stort tack till fotograf Jan Nordén som bidragit till föreningen Förebild med fotografering.