Stéfanie Feldmann, Ordförande

Stéfanie Feldmann, Ordförande

Initiativtagare

Att investera i barn och unga är investeringar som alltid är lönsamma. Att ställa krav på unga ledare idag utan att ge redskap är inte rätt. Vi behöver hjälpas åt att sätta mer ljus på de goda förebilderna och krafterna i samhället.

Peter Antonsson, Förebild Göteborg

Peter Antonsson, Förebild Göteborg

Projektledare

Att utveckla människor att hitta sin potential, leda sig själva till både det möjliga och omöjliga och samtidigt själva bli förebilder, är en stor förmån. Det ger både glädje, stolthet och ny energi fler människor och ungdomar som vill utvecklas. Jag har jobbat som ledare och ledarutvecklare sedan min tid i Flygvapnet på 80-talet. Nu är det dags för nästa steg, ditt steg!

Lennart Malmbjer

Lennart Malmbjer

Kassör

Jag har varit verksam som chef och ledare inom bank- och finansbranschen i över 30 år. Att vara den som ”går före” har alltid varit en ledstjärna för mig. Jag får energi av kontakten med andra människor och gör alltid ett försök att lyfta människor till en högre mental nivå i såväl arbetslivet som på den personliga arenan. Livet består i bästa fall av ca 30000 dagar och det är viktigt att ta vara på alla dagar på bästa sätt. Man kan spara pengar men aldrig tid!

Linn Johansson Erkenfelt

Linn Johansson Erkenfelt

Sekreterare

Förebilds arbete handlar om att på olika sätt se och stärka barn och unga; genom ledarskapsutbildning, genom föreläsningar och genom att lyfta fram goda förebilder. Behovet av förebilder har nog aldrig varit större och därför är mitt engagemang i Förebild självklart.

 
GÅ-FÖRE! handlar om att stärka förutsättningarna för unga, att vara goda förebilder för andra, att med nya kunskaper och insikter kunna gå före och visa positivt ledarskap

 
Att investera i barn och unga är en investering som alltid är lönsam, med kunskap följer ansvar och med visad respekt följer trygghet att vara god förebild för andra

Cecilia Nebel, Ledamot Förebild

Cecilia Nebel, Ledamot Förebild

Journalist, Producent, Samtalsledare och VD Nebel Media

Att hjälpa unga att leda sig själva och därigenom bättre kunna leda andra känns som en oerhört viktig uppgift. Därför var det självklart att ta plats i styrelsen och bidra med mina erfarenheter från mediebranschen och från livet som entreprenör.

Magnus Björn-Bentzén

Magnus Björn-Bentzén

Ledamot Förebild

I mitt arbete som polis har ungdomsfrågor alltid stått i fokus. Ungdomar är i stort behov av vägledning, att känna sig viktiga och bekräftade. Unga ledare som leder unga med hjälp av en driven och engagerad förening. En given succé. Självklart ville jag vara med och ge något från min erfarenhetsbank samt dela med mig av mina kunskaper i konsten att hantera sociala medier.

Terese Gunnarsdotter

Terese Gunnarsdotter

Ledamot förebild

Barn och ungdomar är det viktigaste vi har - de är vår nutid och de är vår framtid. Att få en plats i styrelsen känns privilegierat. Med min yrkesbakgrund inom kommunikation och engagemang i styrelser för såväl förskola och skola genom båda mina nu vuxna barn tror jag att jag kompletterar ett redan unikt gäng i styrelsen.

Josefin Risberg

Josefin Risberg

Ledamot Förebild

Josefin läser till lärare och blev inspirerad när hon gick Förebilds utbildning för unga ledare - GåFöre - och fastnade redan vid första tillfället. -"Det var en självklarhet för mig att gå med i styrelsen för att få fortsätta vara involverad i det fantastiska arbete som Förebild gör." Alla unga ska få känna trygghet, samhörighet och att de blir sedda.